Služba fotobanky

Odkaz na vybranou fotografii / fotografie z obrazové galerie Oldphoto.info zašlete na e-mail, spolu s kontaktními údaji. Obratem obdržíte cenovou kalkulaci a poté návrh smlouvy o užití a šíření díla (obrazového materiálu).

Upozornění:

Podmínkou uzavření smlouvy o užití a šíření díla je bezplatné poskytnutí jednoho kusu výsledného produktu (výtisku), nebo screenshotu pro archiv projektu Oldphoto.info. Tato podmínka se týká realizace tiskovin, nebo webových stránek a aplikací. Děkuji za pochopení.

Fotobanka Oldphoto.info

Copyright a podmínky používání webu Oldphoto.info

Texty, obrázky a jiné položky umístěné na internetových stránkách www.oldphoto.info, i samotné internetové stránky jsou chráněny autorským zákonem. Uživatelé nesmí kopírovat, stahovat, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah internetových stránek www.oldphoto.info, včetně textů, obrázků a audio- a video- sekvencí, pro veřejné nebo komerční účely bez písemného souhlasu majitele domény a provozovatele webu www.oldphoto.info, který je držitelem autorských práv. Uživatelé také nesmí jakkoli využívat obsah internetových stránek www.oldphoto.info v rámci jiných internetových stránek. Web www.oldphoto.info může mít na svých internetových stránkách odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Internetové stránky třetích stran nejsou pod kontrolou provozovatele a autora webu www.oldphoto.info a ten není žádným způsobem odpovědný za obsah těchto stránek, ani obsah dalších internetových stránek, na něž jsou zde odkazy. Pokud se rozhodnete navštívit internetové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

Informace o webu

Web www.oldphoto.info je nekomerční a neziskový vzdělávací projekt zaměřený na prezentaci obrazového materiálu – historických fotografií, pohlednic a dokumentů. Jedná se o prezentaci zájmové činnosti provozovatele webu. Služby jsou poskytovány v převážné většině případů zdarma. Případný nepravidelný (občasný) příjem plynoucí ze služeb poskytování autorských práv, je výlučně určen pro nákup a získávání nového obrazového materiálu projektu www.oldphoto.info, spolu s hrazením provozu domény a souvisejících webhostingových služeb webu www.oldphoto.info a domény www.hi-story.cz.

Upozornění

Vstupem na internetové stránky www.oldphoto.info dáváte najevo souhlas s výše uvedenými podmínkami bez jakýchkoli výhrad. Dále souhlasíte a zavazujete se, že nebudete používat internetové stránky www.oldphoto.info a jejich obsah pro nezákonné nebo nemorální účely nebo pro účely, které jsou zakázány v těchto podmínkách.

Ochrana osobních údajů

Web www.oldphoto.info neshromažďuje a neuchovává žádné osobní údaje návštěvníků, tak jako z případné související komunikace se zájemci o spolupráci apod.